פרוייקטים וחונכויות ב"מולדת"

פרויקטים בבית הספר

חברת הילדים במולדת

בי"ס מולדת כבי"ס קהילתי רואה את עצמו כמחויב לחנך את תלמידיו כיצד להפוך לתושבים ולאזרחים פעילים , מעורבים ותורמים לקהילות השונות אליהן הם משתייכים. מועצת התלמידים מהווה גוף בעל עמדה משמעותית בבית הספר. המועצה פועלת למענם ולרווחתם של תלמידי ביה"ס. המועצה נבחרת בבחירות אישיות ודמוקרטיות.

בכתה נערכות פעילויות הסברה דרכה למדו התלמידים מושגים בדמוקרטיה כמו: רוב, מיעוט, חקיקת חוקים, קבלת החלטות, שיתוף פעולה, מצע בחירות, מועמד, שוחד, הבטחות, הבטחות שווא. התלמידים משוחחים על הנושאים מיהו תלמיד פעיל, יוזם אשר יכול ויוכל לקחת חלק במועצה וזאת לאור מטרותיה ותפקידה של מועצת התלמידים.

במסגרת המועצה התלמידים מתנסים בתפקידי מנהיגות המעוררים בהם מוטיבציה ללקיחת אחריות ומעודדים אותם למעורבות חברתית ולאזרחות פעילה. החינוך החברתי מקנה להם מיומנויות וטיפוח כישורים אשר מסייעים להם למלא את תפקידם בהצלחה. במסגרת פעילותם הם מקדמים מסרים חברתיים ומשפרים את אורח החיים בחברת הילדים בבית הספר.

פעילויות מועצת התלמידים

• הפסקות פעילות שכבה א'-ג' , שכבה ד'-ו'. בבית הספר קיימות הפסקות נפרדות לשכבות א'-ג', ד'-ו' מתוך התחשבות ורצון לאפשר מקום משחק לכל התלמידים בביה"ס.
• מבצע חם בלב- משלוח שי לחייל בחנוכה
• בניית חנוכיות
• מכירת קפה ועוגות בימי הורים- הכסף לטובת חברת הילדים.
• ימי הולדת חודשיים.
• יום הורה-מורה.
• פעילויות בכיתות בנושא חגים.
• חלוקת אגרות ברכה לתלמידים ומורים.
• חלוקת ברכות לתלמידים חדשים בביה"ס.
• מכירות- אחת לשבועיים הימי שישי מתקיימות מכירות ממתקים- ההכנסה לטובת חברת הילדים.
• ארגון אירועים וטקסים- טקס קהילה איכפתית.
• משלוח ביכורים לקהילה.
• כשרונות צעירים בו מופיעים תלמידים מכל הכיתות בזמר, משחק, נגינה , ספורט, סטנד-אפ וריקוד.


משכיני שלום בבית ספר מולדת

קבוצת "משכיני שלום" היא קבוצה ייחודית מאד בביה"ס, שתפקידה ליישב סכסוכים בין תלמידים בדרך של הידברות. הקבוצה מונחית ע"י יועצת ביה"ס במפגשים שבועיים קבועים לאורך השנה. "משכיני השלום" מוכשרים לשמש כמגשרים בין שני צדדים מסוכסכים ומסייעים לשני הצדדים להגיע לפתרון המשביע את רצונם, כך שלשני הצדדים תהיה תחושה של ניצחון: win-win. " משכיני השלום"- מסייעים לצדדים המסוכסכים לזהות ולהתמקד בצורך של כל אחד מהם ובדרך זו מובילים אותם לפתרון שיספק את הצרכים ויביא ליישוב הסיכסוך. במהלך הגישור,מנסים הצדדים ומשכיני השלום להעלות מגוון של אפשרויות לפתרון הבעיה. הפתרון הנבחר הוא זה שמרצה את שני הצדדים, גורם להם להיות מרוצים.

קבוצת "משכיני שלום" מורכבת מתלמידי כיתות ג'-ו'. מידי שנה , מתקיים תהליך בחירות בכיתות במטרה להרחיב את הקבוצה הקיימת. מכל כיתה מצטרפים תלמיד אחד או שניים, שיש להם מלכתחילה כישורים ההולמים את דרישות התפקיד. כמו לדוגמה: יכולת הקשבה, אמפטיה, סובלנות והגינות והם משמשים מודל בהתנהגותם החיובית. בתהליך הבחירות יש אפשרות לתלמידים להציע עצמם לתפקיד וגם לחברים להמליץ על ילדים, בני כיתתם, שהם מזהים כבעלי כישורים מתאימים. התלמידים ממלאים את תפקידם עם סיום לימודיהם בביה"ס, מתוך הנחה שבפרק זמן זה יעברו תהליך משמעותי של הרחבת התובנות בתחום הגישור ויישום הכישורים באופן היעיל ביותר במהלך ביצוע תפקידם. "משכיני השלום" מזוהים בביה"ס באמצעות תג וכובע אדום עליו מודפס " משכיני שלום". תלמידים הזקוקים לגישור פונים אליהם ביוזמתם או מופנים ע"י המחנכת, "משכיני השלום" קשובים בהפסקות להתנהגות כלל התלמידים ולא אחת מונעים מריבות. במהלך השנה מלמדים "משכיני השלום" בכתות א'-ו' את הכישורים והמיומנויות של פתרון קונפליקטים. את מערכי השיעור כותבים התלמידים בסיוע של היועצת ובמפגש המתקיים לאחר השיעור, עושים התלמידים רפלקציה על השיעור, משתפים את חבריהם בתחושתם, דנים איתם בקשיים שעלו במהלך השיעור ומקבלים מהם משוב. ולסיום, אין ספק שקבוצת "משכיני השלום" משפיעה רבות על האקלים המיטבי של ביה"ס.


גשר חי

רכזת הפרויקט: מירי בן דוד

גשר חי הוא מפעל ואתגר חינוכי מן החשובים ביותר בקשר עם התפוצות, המחבר והמאחד מעגלים חברתיים רבים כבסיס של שמירה על אחדות העם היהודי. בפרויקט שותפים בתי ספר יסודיים ותיכוניים מאזור באר שבע בני שמעון ואותו מספר בתי ספר במונטריאול. הפרויקט הינו במסגרת הסוכנות היהודית, עיריית באר-שבע,מ.א בני שמעון, משרד החינוך וקהילת מונטריאול. מהות הקשר וחשיבותו בשיתוף בחוויות הנוגעות בזהותנו היהודית, טיפוח הזיקה למדינת ישראל ולעם היהודי ויצירת קשר של ממש על בסיס מקצועי ואישי הן ברמת התלמידים והן ברמת המורים, מנהלים והורים. הפעילות מתרכזת בשני אפיקים מרכזיים: האחד-קיום יום יומי של הקשר בין בתי הספר לעמיתיהם,בניית תוכניות עבודה משותפות ויישומן בתוך בתי הספר עם התלמידים. והשני- מתן הדרכה וכלים לשיפור הקשר והגשר ובכלל זה קיום סמינרים, סיורים, מפגשי צוות והשתלמויות מורים. אפיק זה נוגע לצוותי מורים ולהורים.

בית ספר מולדת מקיים קשר עם בית ספר תלמוד תורה, סניף סאן –לורן שבמונטריאול- קנדה. במסגרת זו מקיימים תלמידי בית הספר קשר עם תלמידים מבית ספר תלמוד תורה באמצעות מכתבים ופעילויות בנושאים שונים, שליחת מתנות, ברכות באירועים שונים, ובקרוב מאד קשר בעזרת המחשב תחת פרויקט " בונים עולם יהודי" בהדרכת המכון למורשת בן-גוריון.

בבית ספר מולדת פועלת ועדת גשר חי בהנהלתה של המורה מירי בן דוד, ועדה זו נפגשת מדי שבוע ,ומקדמת את הגשר והקשר עם ילדי תלמוד תורה בקנדה. להלן פירוט הפעילויות:

 • תחרות עיצוב בולים בין הכיתות בנושא: איכות הסביבה.
 • כתיבת מכתבים בנושא חונכות והקשר של הפרויקט לפסח.
 • נטיעות בשם "תלמוד תורה"- נשלחה תמונה לקנדה.
 • טיול לכל שגרירי גשר חי מבאר שבע לירושלים בסימן- כולנו יהודים-"ערבים זה לזה".
 • הכנת סימניות לילדי בית ספר תלמוד תורה.
 • הכנת ציורים בנושא - "ערכים" חצי ציור צבוע ע"י תלמידי מולדת והמשך צביעתם ע"י תלמידי תלמוד תורה
 • .

פעילויות בנושא: זהות יהודית

 • להיות שייך- הכנת תעודת זהות אישית- תעודת זהות ומשמעותה.
 • משמעות שמות פרטיים ושמות המשפחה.
 • הכרת תעודות הזהות של קנדה מול ישראל- השוואה בין עץ המייפל בקנדה לעץ הזית בישראל.
 • פעילויות יצירה: - הכנת מגנטים המביעים את הקשר בין תלמוד תורה לקנדה , והכנת כתרים מדגלי המדינות.חינוך לקיימות בבית ספר מולדת


בבית הספר פועלת "מנהיגות סביבתית צעירה" בה מכהנים נציגים מכלל שכבות הגיל. מטרת המנהיגות הסביבתית היא להגביר את המודעות לנושאים הסביבתיים, ליצור שינוי ע"י הסברה והדרכה ולקבוע דרכי פעולה בתחום המחזור, חיסכון במשאבים ומעורבות בקהילה. המנהיגות מובילה פעילות מתמשכת ועקבית בשיתוף החברה להגנת הטבע. ביה"ס פועל בגישה עניינית וממוקדת, תוך ביצוע צעדים מעשיים לשיפור איכות הסביבה.

עשייתנו בתחום נובעת מאמונתנו כי ילדים יכולים להביא לשינוי כאשר הם מקבלים עידוד ומפנימים את המסר שבידם הכוח לשנות.


ללוח שנה- "להתחיל את השנה בירוק"...

לדף " מחוון ניקיון בבית ספר מולדת"

אגרת להורים- "אוספים וממחזרים"

ליום מודעות למים- לחץ כאן


מקהלת סימני קול


מקהלת סימני קול היא מקהלה משולבת של ילדים שומעים ולידים לקויי שמיעה. המקהלה עובדת ביחד על שירים לקראת הופעות בית ספריות והופעות ברחבי באר-שבע. הילדים השומעים לומדים מהילדים לקויי השמיעה לסמן את מילות השירים וכולם מסמנים ביחד. הילדים לקויי השמיעה לומדים מהשומעים את מילות השירים. כל ילדי המקהלה גאים מאוד להיות חלק ממקהלה ייחודית זו.

וועדת ספורט

במסגרת שעת " תרומה חברתית" פועלת בביה"ס "וועדת ספורט", בה משתתפים תלמידים מכיתות ה'- ו'. בועדת הספורט משתתפים כ- 60 תלמידים הפועלים בשתי קבוצות.

קבוצה אחת: אחראית על השכבה הצעירה כתות א'- ג' בהנחייתה של המורה אבזיז מרגלית.
קבוצה שנייה: אחראית על השכבה הבוגרת כיתות ד'- ו' בהנחייתה של המורה בוהנא חגית.

וועדת הספורט מתכנסת פעם בשבוע בשעה קבועה במערכת ומידי שבוע במפגש מנהל מדווחת לתלמידי בית הספר על הפעילויות המתקיימות באותו שבוע. תפקידה של וועדת הספורט היא לטפח ולפתח את תחום הספורט בבית הספר בנושאים הבאים:

• הכנת תקנוני ספורט.
• תכנון ההפסקה הפעילה וביצוע בזמן ההפסקה.
•הכנת ימי ספורט וימי שיא בתחומי הספורט השונים.
• הוצאת עיתון ספורט בית ספרי.
התלמידים המשתתפים בוועדת הספורט פעילים לאורך כל שנת הלימודים ותורמים מזמנם ומיוזמתם לתחום הספורט בבית הספר.חונכות חיילים


רכזות החונכות: הגב' שוש טביבי - ס. המנהל וגב' חני אזנקוט רכזת חינוך חברתי

חונכות חיילים היא פעילות גומלין יזומה של בית ספר מולדת ובית ספר למכים ביסל"ח. בפעילות זו התלמידים חווים למידה משותפת בנושאים חינוכיים המשותפים לחיילים ולבית הספר. בתהליך החניכה ניתנת הזדמנות לחייל להיות מעורב בתהליכי החינוך ולתלמידים ניתנת ההזדמנות להתחכך עם מסגרת משמעותית למדינה. מטרתינו לעודד נתינה, פעילות גומלין, דיאלוג ויוזמה בקרב תלמידינו, זאת מתוך יצירת אווירה מעודדת להעברת ידע, להכרות עם מסגרות שונות מאלה המוכרות להם מחיי היומיום והכנה ללקיחת אחריות. זוהי השנה החמישית בה אנו פועלים במסגרת חונכות חיילים. בשנה זו אנו מתעתדים להיפגש עם החיילים אחת לחודש, ובמפגשים אלה נעסוק בנושאים ערכיים.

מספר מילים אחד המפגשים תוכלו לקרוא מדבריה של רכזת החינוך החברתי- חני אזנקוט:

מעורבות חברתית- חונכות חיילים, בבית ספר ניסויי קהילתי "מולדת", באר שבעחונכות כיתתית-אישית

בבית ספרנו היא חונכות שבועית בה תלמידי הכיתה הבוגרת חונכים את תלמידי השכבה הצעירה. כל תלמידי ביה"ס שותפים לחונכות ועוברים תהליכי העצמת החונכות. בתהליך זה מתקיימים תהליכי רפלקציה תהליכים המאפשרים הבנת תהליכי הגומלין בין החונך לחניך. כשהדגש הוא על החונך מתוך אמונה שהתהליכים שהחונך יעבור הם אלה שיאפשרו לו להתפתח כבוגר אכפתי. החונכות פועלת מידי שבוע, בימי שישי בין השעות 10:00-11:00 . אחת לחודש , נפתחת החונכות בפני הורי ביה"ס והם מוזמנים לקחת חלק בחונכות.